K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Harmonogram"

Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem Klasy akademickiej SGH

  Terminy Kafeteria wydarzeń edukacyjnych – do swobodnego wyboru
7-31 października 2016 r.

Biznesplan

15-28 października 2016 r. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
29 października - 11 listopada 2016 r. Zarządzanie marką

12-25 listopada 2016 r.

Przywódca vs Maneger

1-14 grudnia 2016 r.

Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej

10-23 grudnia 2016 r.

Podstawowe wyzwania globalne

2-27 stycznia 2017 r. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
9-31 stycznia 2017 r. Kierowanie zespołem
1-21 lutego 2017 r. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu

8-28 lutego 2017 r.

Zarządzanie wiedzą w firmie

1-14 marca 2017 r.

Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy

15-28 marca 2017 r. Promocja (modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR)

1-14 kwietnia 2017 r.

New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GWP

18-30 kwietnia 2017 r. Liberalizacja światowego handlu
8-21 maja 2017 r. Narzędzia marketingu mix
22 maja - 2 czerwca 2017 r. Rozmowa kwalifikacyjna – błędy popełniane przez kandydatów