K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Harmonogram"

 

Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem Klasy akademickiej SGH

 

  Terminy Kafeteria wydarzeń edukacyjnych – do swobodnego wyboru
6-17 listopada 2017 r. 
Rozmowa kwalifikacyjna – błędy popełniane przez kandydatów
10-24 listopada 2017 r. 
Przywódca vs Maneger
10-30 listopada 2017 r. 
Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja
13-30 listopada 2017 r. 
Typology of green cities
11 listopada - 17 grudnia 2017 r. 
Promocja (modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR)
27 listopada - 17 grudnia 2017 r. 
Analiza finansowa - rola, metody i podstawy informacyjne
4-22 grudnia 2017 r. 
Kierowanie zespołem
4-22 grudnia 2017 r. 
Zarządzanie marką
14-31 grudnia 2017 r. 
Podstawowe wyzwania globalne
14-31 grudnia 2017 r. 
Dlaczego etyka biznesu? Rozważania wstępne
1-16 stycznia 2018 r. 
Manipulacja w sytuacjach konfliktowych
1-16 stycznia 2018 r. 
Proces decyzyjny w UE
4-19 stycznia 2018 r. 
Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
15-28 stycznia 2018 r. 
Theory and Fundamentals of Financial Frauds
17 stycznia - 9 lutego 2018 r. 
Biznesplan
12-28 lutego 2018 r. 
Liberalizacja światowego handlu
17 lutego - 7 marca 2018 r. 
Green buildings and certification
5-21 marca 2018 r. 
Zarządzanie wiedzą w firmie
8-27 marca 2018 r. 
Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy
13-30 marca 2018 r. 
Etyka menedżera
2-20 kwietnia 2018 r. 
New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW
16-30 kwietnia 2018 r. 
Narzędzia marketingu mix
1-17 maja 2018 r. 
Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej
13-30 maja 2018 r. 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa