K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Harmonogram"

 

Zapraszamy do zapoznania z harmonogramem Klasy akademickiej SGH

 

  Terminy Kafeteria wydarzeń edukacyjnych – do swobodnego wyboru
12-26 października 2018 r. 
Strefa kultury
15-28 października 2018 r. 
Rozmowa kwalifikacyjna - błędy popełniane przez kandydatów
18-31 października 2018 r. 
Przywódca vs Manager
22 października - 9 listopada 2018 r. 
Wyłanianie się przywódców, ich efektywność oraz charyzma i wizja
1-16 listopada 2018 r. 
Typology of green cities
7-23 listopada 2018 r. 
Projektowanie badania opinii: kwestionariusz, rodzaje pytań, losowość a reprezentatywność próby
12-30 listopada 2018 r. 
Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiebiorcza orientacja.
16 listopada -7 grudnia 2018 r. 
Promocja (modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR)
3-16 grudnia 2018 r. 
Dlaczego etyka biznesu? Rozważania wstępne
5-21 grudnia 2017 r. 
Zarządzanie marką
10-31 grudnia 2018 r. 
Kierowanie zespołem
1-15 stycznia 2019 r. 
Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki turystycznej
8-23 stycznia 2019 r. 
Manipulacja w sytuacjach kryzysowych

14-31 stycznia 2019 r. 
Green buildings and certification

21 stycznia - 6 lutego 2019 r. 
Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
1-15 lutego 2019 r. 
Theory and Fundamentals of Financial Frauds
11-24 lutego 2019 r. 
Etyka menadżera
14-28 lutego 2019 r. 
Biznesplan + test
1-15 marca 2019 r. 
Liberalizacja światowego handlu
8-22 marca 2019 r. 
Zarządzanie wiedzą w firmie
14-31 marca 2019 r. 
Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy
1-19 kwietnia 2019 r. 
New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GWP
15-30 kwietnia 2019 r. 
Podstawowe wyzwania globalne
1-20 maja 2019 r. 
Narzędzia marketingu mix
8-23 maja 2019 r. 
Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej
12-30 maja 2019 r. 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa