K@feteria edukacyjna to projekt skierowany do licealistów z całej Polski. Obejmuje on 50 różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach 5 bloków tematycznych i 14 form edukacyjnych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Rekrutacja"

Zapisy do VI edycji "Kafeterii edukacyjnej" zakończone!

Jeśli chcesz otrzymać od nas informację o rozpoczęciu rekrutacji zostaw nam swój adres e-mail - napiszemy do Ciebie! Wejdź tutaj.

 

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Adres korespondencyjny (pocztowy):

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Klasa:
I    II    III    IV   

Profil klasy:

Źródło informacji o projekcie:


Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją projektu "Kafeteria edukacyjna dla licealistów - Akademia Edukacji Menedżerskiej" w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym ich publikację w internecie oraz zamieszczenie w publikacji podsumowującej) zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych do organizacji projektu „Kafeteria edukacyjna dla licealistów - Akademia Edukacji Menedżerskiej" zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.kafeteria.edu.pl.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych dot. realizacji zajęć, prowadzonych przez organizatora projektu, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (wraz z przekazaniem agencji badawczej moich danych osobowych).

Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (adres: Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia i dokumentowania projektu: „Kafeteria edukacyjna dla licealistów - Akademia Edukacji Menedżerskiej" i umożliwienia użytkownikom dostępu do wszystkich jego funkcjonalności oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. Wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z organizatorem w realizacji projektu. Dane te (w szczególności podane przez użytkownika imię i nazwisko) będą publikowane w internecie, w portalu www.kafeteria.edu.pl. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.

Czy jesteś pełnoletni (pełnoletnia)?
Tak    Nie