K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Rejestracja"

Formularz jest otwarty!

Zapraszamy do rejestracji.

 

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Hasło:

Powtórz hasło:

Telefon:

Nazwa szkoły:Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Programu Klasa akademicka SGH w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym ich publikację w Internecie) zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych do organizacji Programu Klasa akademicka SGH zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.kafeteria.edu.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z rekrutacją na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (adres: Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia i dokumentowania projektu: Klasa akademicka SGH i umożliwienia użytkownikom dostępu do wszystkich jego funkcjonalności oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. Wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z organizatorem w realizacji projektu. Dane te (w szczególności podane przez użytkownika imię i nazwisko) będą publikowane w Internecie, w portalu www.kafeteria.edu.pl. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.