K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

O projekcie

Program Klasa akademicka SGH, którego częścią jest platforma e-learningowa „Kafeteria edukacyjna” ma na celu rozwinięcie współpracy z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach Programu przygotowana została platforma e-learningowa „Kafeteria edukacyjna”, skierowana do uczniów klas objętych programem Klasa akademicka SGH, zawierająca cykl zajęć edukacyjnych uzupełnionych o testy sprawdzające wiedzę. Wykłady dostępne są po zalogowaniu się przez ucznia Klasy akademickiej SGH.

Program przewiduje także organizację dedykowanych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibach szkół objętych Programem. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Klasa akademicka SGH można uzyskać pisząc na adres mailowy: kskoli@sgh.waw.pl.